Név:
Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény
 
Telefon:
+36 66 322 949
Cím:
Békéscsaba, Gyulai út. 53-57.
 
Fax:
+36 66 447 089
Postacím:
5600 Békéscsaba, Pf. 162
 
E-mail:
info (at) gyermelm.hu
Bankszámla:
OTP Kereskedelmi Bank NyRT. 11733003-15345431
 
E-mail:
gyermelm (at) alfold.net
Adószám:
15345431-2-04
     
         
Igazgató:
Bíró Csaba
 
Gazdasági vezető:
Juhász Ferencné
E-mail:
biro.csaba (at) gyermelm.hu
 
E-mail:
juhaszferencne (at) alfold.net
Telefon/fax:
+36 66 451 722
     
Szervezeti egységek:
 
Iskolacentrum Központi Konyha: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.
 
Telefon/Fax: +36 66 323 258
   
 
Napközi-otthonos Konyha: 5600 Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2.
 
Telefon/Fax: +36 66 455 277
   
 
Óvodai Napközi-otthonos Konyha: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.
 
Telefon/Fax: +36 66 327 392
   
 
Csabagyöngye Kulturális Központ - Kávézó, Étterem: Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
 
Telefon/Fax: +36 66 449 222, +36 66 449 336
Üzenetküldés
Az alábbi űrlap segítségével könnyen és gyorsan küldhet nekünk levelet!
Név:
 
     
E-mail:
 
     
Tárgy:
 
     
Üzenet:
 
     
    Az üzenet elküldésével egyidejűleg elfogadom az adatkezelési elveket.
     
   
 
Térkép
Adatkezelés (GDPR)
Ennek szükségességét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) írja elő.

Adatkezelő: Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény

Székhely: Békéscsaba, Gyulai út. 53-57.

E-mail: info@gyermelm.hu

Telefonszám: +36 66 322 949

Adószáma: 15345431-2-04

Az adatkezelés célja: a megrendelésekkel kapcsolatos e-mail küldése, információ és árajánlat küldés.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: megrendelések esetén a számviteli törvény szerint 7 évig tároljuk, egyéb esetben a téma lezárását követően azonnal töröljük.

Következő személyes adatokat kezeljük az alábbi célból.
Név: személy megszólítása, megrendelés, számlázás
E-mail cím: levelezés válaszadási lehetőségére
Telefonszám: időpontok egyeztetése, visszajelzések

Nem küldünk kéretlen hírlevelet. A tárolt adatokat nem adjuk át senkinek és nem használjuk fel marketing célokra sem. A levelezést annak lezárása után haladéktalanul töröljük.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
Kérelmezhető az adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy kezelésének további korlátozása. Tiltakozhat az ilyen jellegű személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja kezdeményezni. E-mail: info@gyermelm.hu. Telefon: +36 66 322 949.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése.