Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, az étkezési térítési díj túlfizetések az alábbi nyilatkozat kitöltésével igényelhetők vissza. Kérjük, a kitöltött nyilatkozatokat a nevelési/oktatási intézmény étkezési ügyintézőjének szíveskedjenek eljuttatni. Együttműködésüket köszönjük!
Nyilatkozat letöltése itt (.doc) >>>
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 16/2020. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Figyelem!
A Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény a koronavírus veszélyhelyzet idején is ugyanazon feltételekkel biztosítja az általános és a középiskolás diákok részére a napi egyszeri meleg étkezést eldobható, egyszer használatos ételdobozokban, mint az iskolalátogatások időszakában. Az ételeket az intézmény 4 főzőkonyháján lehet átvenni a tájékoztatóban feltüntetettek szerint.
 
Tájékoztatás
Az általános és középiskolás gyerekek aktuális heti étlapja megtekinthető a Belvár Általános Iskola alatt.
Csabagyöngye étlap (2020. 10. 26 - 2020. 10. 30.)
Diétás étlap (2020. 10. 26 - 2020. 10. 31.)
Figyelem!
Weboldalunk 2019. július 19-től a gyermekelelmezes.hu cím alatt is elérhető, egyben felhívjuk figyelmüket, hogy e-mail címeink megváltoztak!
Figyelem!
A koronavírus veszélyhelyzet miatt a Közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet felfüggesztésre került.
 
Energiafelhasználási jelentés 2019. év
 
Eljárásrend az intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez és biztosításához
 
Közlemény
Adatvédelmi tisztviselő kijelöléséről
2018. május 25. napján lép hatályba az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR), amely közvetlenül alkalmazandó normaként szabályozza az adatvédelmi jog legfontosabb jogintézményeit. A GDPR 37. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjára figyelemmel a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézménynél az adatvédelmi tisztviselői feladatokat 2018. május 25. napjától Holecska Erzsébet munkavállaló látja el. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 5600 Békéscsaba, Gyulai út. 53-57., 7. iroda, telefonszáma: 66/322-949.
Békéscsaba, 2018. május 24.
Bíró Csaba, igazgató
GDPR
 
Intézményünk vállalja:
Családi események, ballagások, lakodalmak menüjének összeállítását, elkészítését, teljes körű lebonyolítását,
Osztálytalálkozók, üzleti vacsorák, sportrendezvények, osztálykirándulások menüjének összeállítását, hidegtálak elkészítését helyben történő fogyasztással valamint házhoz szállítással is,
Kérjen árajánlatot, a info@gyermelm.hu e-mail címen vagy a +36 66 451 722-es telefonszámon!
Az intézmény feladata:
Békéscsaba önkormányzata által fenntartott alsó és középfokú oktatási intézmények tanulóinak és dolgozóinak igényes, szakszerű étkeztetése.
 
Ezen belül:
a 4-6 éves óvódai korcsoportú gyermekek étkeztetése,
a 7-14 éves általános iskolai korcsoportú gyermekek étkeztetése,
a 15-18 éves középiskolai korcsoportú étkezők ellátása, valamint az oktatási intézmények dolgozóinak étkeztetése.
a Békéscsaba Kistérségi Egyesített Szociális intézmény 16-60 éves, illetve 60 év feletti szociális ellátottak étkeztetése,
a békéscsabai főiskola hallgatóinak és alkalmazottainak étkeztetése,
jogi- és magánszemélyek által szervezett rendezvények étkezési igényeinek biztosítása az engedélyezett főzési kapacitás keretein belül.
Az intézmény szervezeti felépítése: